Varausehdot ja ohjeet

Jäänajo
Jäänajo suoritetaan aina jäävuoron alkaessa. Jos vuoronne alkaa esim. 18.00, niin jäänajo suoritetaan 18.00-18.10 välisenä aikana ja jäälle saa mennä huoltoporttien sulkeutumisen jälkeen.

Pukuhuoneet
Jokaiselle käyttäjäryhmällä on käytössä 1-2 pukuhuonetta ja pukuhuonejako löytyy jäähallin sisääntuloaulan infotaulusta.

Käyttäjäryhmän yhteyshenkilö valvoo tilojen käyttöä ryhmänsä osalta sekä tarkastaa pukuhuoneiden ja pesutilojen kunnon ennen ryhmän poistumista jäähallista.

Pukuhuoneisiin ja pesutiloihin huolimattomuudesta kohdistuneet vauriot ja ylimääräiset siivoukset laskutetaan käyttäjäryhmältä.

Vuoron varannut ryhmä on vastuussa kaikista ryhmänsä tapahtumaan kohdistetuista tiloista (myös vierasjoukkueen tilat)

Kuivaushuoneet
Kuivareiden käyttäjät vastaavat oman kuivarin järjestyksestä ja siivouksesta.

Kaikenlaisten elintarvikkeiden yms. säilyttäminen kuivaushuoneissa on kielletty.

Jäähallin kahvio
Jäähallsta löytyy halliyhtiön ylläpitämä kahvio. Kahvion myyntialue ei ole käyttäjäryhmien käytettävissä. Omien tuotteiden myyminen jäähallilla on kielletty.

Muut tilat
Käyttäjäryhmällä on mahdollisuus tarvittaessa käyttää myös muita jäähallin tiloja tarpeen mukaan. Käyttötarpeesta tulee etukäteen keskustella jäähallihenkilökunnan kanssa.

Jäävuorot
Varatut jäävuorot laskutetaan käyttäjiltä vuoron varauksen yhteydessä tai varatun vuoron jälkeen. Varatuilla jäävuoroilla ei ole peruutusoikeutta, ellei erikseen varauksen yhteydessä ole sovittu peruutusehdoista. Mikäli jäänkäyttö estyy esim. laiterikon tai vastaavan johdosta, ei vuoromaksuja peritä eikä jäävuoron myyjä ole korvausvelvollinen tapahtuman järjestäjälle mahdollisesti aiheutuvista kuluista.

Oheisharjoittelutila
Jäähallin katsomon alla sijaitsee oheisharjoittelutila. Oheisharjoittelutilan käyttö on sallittu ainoastaan erillisen vuorovarauksen kautta. Oheisharjoittelutilan käyttäjän tulee huolehtia kaikki käyttämänsä patjat, välineet, yms. takaisin omille paikoilleen. Oheisharjoittelutilan jättämisestä epäsiistiin kuntoon laskutetaan käyttäjäryhmää 50 € siivousmaksulla.